Brahannatyanjali

Big Temple 1000

Committees Members of Brahan Natyanjali Foundation

 

Name of the Member Designation Professional

 

Committee

 

Dr. V. Varadarajan

Managing Trustee Doctor Management

Er. S. Muthukumar

Hon. Secretary    

Shri. T. Manimozhiyan

     

Er. S. Rajendran

     

Dr. Mrs. Cecilia Pandiyan

     

Shri. R. Subramaniam

     

Shri. R. Santharam

     

Mrs. Selvi Varadarajan

     

Shri. K. Padmanabhan

     

Er. Sasikala Muthukumar

     

Er. B. Sivanandam

     

Dr. Irai. Karkuzhali

     

Dr. Bragadeeswari Chidambaram

     

Shri. R. R. Govindarajan

     

Shri. P. Maravarman

     

Er. R. Thangarajan

     

Shri. L. Kamal Batcha

     

Tmt. Punitha Ganesan

     

Shri. K. Chokkanathan

     

Shri. S. Ramanathan

     

Shri. B. Sambaji Rajah Bhonsle

     

Dr. Radhika Michael

     

Tmt. Ushanandhini

     

Shri. N. Manimaran

     

Shri. V. Thangadurai